Jak sprawdzić numer BDO?

Wystarczy wejść na stronę systemu BDO i użyć wyszukiwarki w zakładce „Rejestr podmiotów” (rejestr BDO wyszukiwarka). Wyszukiwarka umożliwia znalezienie podmiotów zarejestrowanych w BDO po numerze NIP lub nazwie firmy. W ten sposób sprawdzimy nie tylko czy podmiot znajduje się w rejestrze BDO oraz jego numer, ale też w jakim zakresie został wpisany do systemu. Wyszukiwarka w rejestrze BDO jest udostępniana nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym.