Jak wygląda przekazywanie odpadów

Przekazanie odpadów z wykorzystaniem dokumentacji elektronicznej opisują cztery główne kroki:

 

KROK 1

 
Jeśli chcesz się przekazać swoje odpady, po zalogowaniu w systemie BDO, musisz utworzyć kartę przekazania odpadów. Umieść na niej wszystkie informacje wymagane dla danej karty i rodzaju odpadów.
 
Zawsze musisz podać ich masę i właściwy kod i rodzaj odpadów.
W karcie podajesz też dane firmy, która odbiera od ciebie odpady.
 

KROK 2

 
Pracownik firmy transportującej twoje odpady loguje się do systemu BDO i przyjmuje twoją kartę przekazania odpadów. Może ściągnąć potwierdzenie jej wygenerowania.
Kierowca musi mieć t o potwierdzenie w czasie transportu odpadów (w formie elektronicznej lub papierowej) .

Jeśli pracownik firmy transportującej odpady nie ma przy sobie urządzenia, na którym może zalogować się do BDO i wygenerować potwierdzenie, możesz zrobić to za niego.
 
 
 

KROK 3

 
Gdy transportujący odpady dotrze do miejsca ich przekazania (na przykład do zakładu przetwarzania odpadów), odbiorca loguje się do BDO i sprawdza wszystkie informacje znajdujące się na karcie przekazania odpadów.

Jeśli informacje są prawidłowe – zatwierdza kartę przekazania odpadów.
 
 
Jeśli na karcie są błędy – odrzuca ją. W tej sytuacji ty możesz edytować swoją kartę i nanieść korektę, zgodnie z uwagami odbierającego.
Ważne! Na tym etapie można zmodyfikować tylko masę i kod odpadów.
 

KROK 4

 
Odbiorca odpadów zatwierdza w systemie BDO kartę przekazania odpadów, a transportujący odpady potwierdza zakończenie transportu.
Dopiero w tym momencie definitywnie zakończył się proces przekazania odpadów.