Kogo obejmuje uproszczona ewidencja odpadów?

Uproszczona ewidencja odpadów dotyczy podmiotów stosujących jedynie KPO, a są nimi:

 

– podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie i wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 Mg rocznie;

– transportujący odpady – wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

 

W przypadku obowiązku prowadzenia KPO wymagany jest też rejestr w Bazie danych o odpadach. Jednak dopuszcza się niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Wówczas nie trzeba się rejestrować w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.