BDO w pigułce

Rejestracja w BDO z LAeko

Usługi w BDO.

Widok z góry różnych rodzajów śmieci otaczających znak recyklingu na białym tle

Rejestracja w BDO

Zleć to nam

 • BDO to nie tylko odpady, ale także opakowania wykorzystywane do pakowania/ zabezpieczania produktów wprowadzanych na rynek Polski, które muszą być rozliczane w sprawozdaniach do właściwego Urzędu Marszałkowskiego
 • BDO to nie instytucja, a platforma teleinformatyczna służąca do elektronicznego prowadzenia gospodarki odpadowej oraz składania sprawozdań w wersji elektronicznej, w zakresie opłat produktowych oraz wytworzonych odpadów.
 • W BDO muszą rejestrować się firmy wprowadzające na teren Polski z zagranicy: różnego rodzaju pojazdy, 

Rejestracja w BDO ...

Przygotujemy za Ciebie niezbędne dokumenty. Na każdym etapie możesz liczyć na pomoc merytoryczną naszego specjalisty.

Usługa rejestracji w BDO obejmuje:

 • darmowe przeprowadzenie audytu przez naszego specjalistę w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,
 • przedstawienie rozwiązań minimalizujących koszty związanych z BDO,
 • ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku – w 100% leży po naszej stronie,
 • wygenerowanie dla Państwa urzędowego potwierdzenia odbioru wniosku – dokument stanowiący już zabezpieczenie dla Państwa firmy, na wypadek kontroli z WIOŚ/ Sanepid/ Starostwo Powiatowe,
 • uzyskanie nr BDO *
 •  połączenie Państwa z kontem w BDO,
 • przedstawienie oferty na całoroczną obsługę w BDO z przejęciem obowiązków sprawozdawczych.
 
Koszt rejestracji od 290 zł + VAT
 
Dodatkowe koszty urzędowe:
 • opłata skarbowa na poczet pełnomocnictwo 17 zł
 • opłata rejestrowa jeśli jest wymagana, w zależności od rodzaju działalności 100 lub 300 zł

 

* Czas uzyskania nr BDO uzależniony jest od Urzędu Marszałkowskiego i wynosi 2-30 dni.

Rejestracja w BDO powinna być wykona na 14 dni przed rzeczywistym rozpoczęciem zarejestrowanej działalności.

Jeśli jednak tego nie uczyniłeś, rejestracja w BDO powinna odbyć się w trybie natychmiastowym, gdyż tylko złożenie wniosku do BDO zdejmie z Ciebie ryzyko otrzymania kary w razie ewentualnej kontroli.

Aktualizacja rejestracji w BDO...

Jako przedsiębiorca wpisany do rejestru BDO masz obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o Twojej firmie. Każda zmiana dotycząca Twojej firmy – np. zmiana adresu lub siedziby, musi być zgłoszona do rejestru. Jeśli zmieniasz zakres działalności, pamiętaj, że również musi to być zaktualizowane stosownym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego poprzez BDO.

Najprościej rzecz ujmując – aktualizacja wpisu w BDO polega na złożeniu odpowiedniego wniosku aktualizacyjnego. Nie trać czasu i zleć to nam.

śmietniki do sortowania śmieci i recyklingu

Aktualizujemy informacje

bizneswoman podpisująca umowę w biurze

Dbamy o Twoje BDO

Przez cały rok

Całoroczna obsługa BDO ...

Przy obsłudze konta w BDO ważne jest działanie na bieżąco przez cały rok. Przekaż ten obowiązek nam…
 
Co proponujemy?…
 • wystawianie KPO
 • bieżące prowadzenie ewidencji – stały kontakt na każdym etapie współpracy.
 • przekazywanie informacji o zmieniających się przepisach w ustawie o odpadach i zakresie obowiązków przedsiębiorcy,
 • wsparcie merytoryczne na wypadek kontroli,
 • dokonywanie aktualizacji w systemie BDO stosownie do zmian profilu działalności lub nowych wymagań prawnych,
 • monitoring poprawnie prowadzonych rejestrów w BDO,
 • bieżące doradztwo w zakresie obowiązku wprowadzania informacji do systemu BDO ( np. gdzie i w jakiej formie należy wprowadzić daną operację do BDO )
 • poszukiwanie odbiorców na wytwarzane odpady
 • pełna realizacja obowiązków sprawozdawczych za dany rok kalendarzowy ( dzięki stałej współpracy macie Państwo gwarancję rozliczenia w terminie, co pozwoli uniknąć kar ) .
Umowa na stałą współpracę w zakresie prowadzenia Państwa BDO, wykluczy ryzyko popełnienia ewentualnych błędów, a tym samym straty Waszego czasu – tak cennego, podczas prowadzenia firmy i zmaganiu się z innymi, biznesowymi obowiązkami.
 
Koszt usługi ustalany jest indywidualnie – od 100 zł + VAT

Firma zagraniczna w BDO
FOREIGN COMPANY IN THE BDO

Jeśli potrzebujesz wpisu do rejsteru BDO dla podmiotu zagranicznego, skontaktuj się z nami, a my przeprowadzimy ten proces za Ciebie.

If you need a BDO registry entry for a foreign entity, contact us and we will carry out the process for You.

What is BDO?

BDO register is a register of entities introducing products, products in packaging and managing, transporting waste on the Polish market. BDO is an integral part of the database on packaging, products and waste management, the so-called BDO. It has been created to collect information about waste. It ensures electronic fulfillment of registration, recording and reporting obligations. We will begin with: who must register for BDO?

Who must register for BDO?

Obliged to enter into the BDO register are entrepreneurs who:

 • generate waste and keep waste records,
 • introduce packaged products, lubricating oils, batteries or accumulators, vehicles, electrical or electronic equipment into the territory of Poland,
 • import or produce packages and/or goods in packages, buy them as part of intra-community transactions (from companies in the EU)
 • and the most important thing-  if Your Company planing transport any waste on polish road you have to get BDO number !!!

When one should register for BDO?

If your business is subject to entry in the BDO register, you must obtain an entry before starting the business. After submitting a correct and complete application for entry in the BDO register, the voivodship marshal has 30 days to consider the application and enter it in the register. The application is submitted via the electronic form on the BDO website. Only the section that applies to our business activity should be completed.

What are the penalties for the lack of registration?

When not complying with the provisions on registration, record keeping and reporting as to BDO, sanctions can be imposed. The sanctions can be divided into two categories:

 • fine (from PLN 100 to over PLN 1 million) or arrest, both imposed by courts,
 • administrative fine (from PLN 5,000 to PLN 1 million) imposed by the Provincial Inspector for Environmental Protection.

If you urgently need numberr BDO write or call to us.

One may be punished with arrest or a fine for:

 • failure to submit an application for entry into the BDO register,
 • submitting an application inconsistent with the facts,
 • failure to submit an application to change the entry,
 • failure to submit an application for removal from the register,
 • breach of reporting and recording obligations.

In summary, from January 1, 2020, a subject to a fine or arrest will be anyone who does not:

 • store for 5 years from the moment of registration, share or submit documents and all data required by the law,
 • have the confirmation generated from the BDO database during the transport of waste.
Kobieta sortująca różne odpady

Rejestracja podmiotów zagranicznych w BDO

Foreing company in the BDO

Wpis do rejestru BDO

Lo