Ewidencja wprowadzanych opakowań

Wprowadzając do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach jesteś zobowiązany do zapewnienia ich ustawowych poziomów recyklingu i odzysku oraz złożenia stosownego sprawozdania z mas, które do obrotu wprowadziłeś. Z tego artykułu dowiesz się dlaczego ewidencja jest ważna, kto musi ją oraz dlaczego .

Czy prowadzenie ewidencji opakowań jest obowiązkowe?

TAK. Wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji o rodzaju i masie opakowań, które wprowadza do obrotu w danym roku kalendarzowym na mocy art. 22 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Ewidencję musisz prowadzić niezależnie od tego czy rozliczasz się samodzielnie, ze wsparciem specjalistycznego biura, czy za pośrednictwem organizacji odzysku.

Informacje zawarte w prowadzonej ewidencji należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą, tak jak w przypadku dokumentów skarbowych.

Ustawodawca ustanowił obowiązek prowadzenia ewidencji, jednak nie określił wprost w jakiej formie taką ewidencję należy prowadzić. Daje to dużą dowolność w zakresie metod/narzędzi, które możesz zastosować – może być to zeszyt albo folder utworzony w programie komputerowym.

Wybierając sposób prowadzenia ewidencji zawsze kieruj się tymi zasadami:

  1. Wybierz rozwiązanie, które w Twoim przypadku będzie sprawiające najmniej kłopotu, najprostsze rozwiązania są najlepsze
  2. Aktualizuj ewidencję regularnie, np. w cyklu cotygodniowym , gdyż na wypadek kontroli musisz pokazać, że realizujesz ten obowiązek i ewidencjonujesz wprowadzane opakowania;
  3. Dbaj o czytelność ewidencji – możesz w tym celu stosować np. zestawienie w formie tabeli, w którym zawarte będą informacje o rodzajach, ilościach i masach opakowań

Jakie kary grożą za brak prowadzonej ewidencji

Jeśli nie prowadzisz ewidencji wprowadzanych do obrotu opakowań i produktów musisz liczyć się z konsekwencjami. Za brak realizowania tego obowiązku ustawodawca przewiduje administracyjną karę pieniężną w wysokości od 10 000 do 500 000 zł.